UAB „K4 Group“ taikome aukščiausių standartų kokybės reikalavimus ne tik savo produkcijai, bet ir užtikrinant mūsų produktų vartotojų teises.
Iškilus problemoms dėl mūsų produktų ir neradus bendro abiem pusėm naudingo susitarimo, prašymus ir pretenzijas galite pateikti:

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnyboje
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius
el.paštas: tarnyba@vvtat.lt
tel. nr.: 85 262 67 51
www.vvtat.lt

• Teritoriniuose Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos apskričių padaliniuose.

• Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr/